24.3.11

ΡΟΓΗΡΟΣ ΒΑΚΩΝ


Ο Ρογήρος Βάκωνας, άγγλος θεολόγος, που έζησε από τα 1214 έως 1294 μ.Χ., εξαιρετική φυσιογνωμία και σημαντικός φιλόσοφος. Ήταν πνεύμα φιλελεύθερο και θέλησε να λυτρώσει τη φιλοσοφία, που περιείχε τότε όλες τις επιστήμες από τη θεολογία. Οι προοδευτικές του αντιλήψεις προκάλεσαν αντίδραση γι' αυτό καταδιώχτηκε και φυλακίστηκε.

Ο Ρογήρος Βάκωνας έγραψε διάφορα συγγράμματα, όπως το "Κάτοπτρο της αστρονομίας", "Επίτομη σπουδή της Θεολογίας" και άλλα. Θεωρείται ο πρόδρόμος του Φραγκίσκου Βάκωνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Douz History comments